3D Targeteers werkt samen vanuit het principe dat het delen van belangen de groei en resultaten van een project beter maakt dan de som der delen. 3D Targeteers neemt dus geen ideeën over, koopt deze ook niet van de initiatiefnemer, en zal deze ook niet uitwerken zonder deelname van de initiatiefnemer. 3D Targeteers is nadrukkelijk geen financieel investeerder maar draagt wel zorg voor verkrijging van benodigde middelen en investeert in kwaliteit. 3D Targeteers bouwt duurzame samenwerkingsmodellen met de initiatiefnemers vanuit de gedachte dat de bedenker ook de beste doorontwikkelaar is. 3D Targeteers participeert in de ontwikkeling waarbij de initiatiefnemer een aandeel en een rol heeft in onderneming, naar rato van inbreng, kwaliteit en ambitie. De samenwerking wordt gedegen geformaliseerd zodat partijen in vertrouwen en veiligheid kunnen bouwen aan de ontwikkeling.

Tevens is er een nauwe samenwerking met de Marksmen Groep, een team experts voor zakelijke dienstverlening.