16 maart. Buskruit open dag voor mensen met briljante ideeën.

16 maart aanstaande, organiseert 3D-Targeteers weer een open dag voor mensen met briljante nieuwe ideeën.
Onder de naam BUSKRUIT worden bedenkers uitgenodigd om hun unieke en vernieuwende product of dienst te pitchen. De beste ideeën worden daarna in samenwerking met de geestesvader nader uitgewerkt en, mits haalbaar, ontwikkeld en commercieel begeleid.

3D-Targeteers is een collectief van ervaren ondernemers die zich ten doel stellen om innoverende ideeën te begeleiden van de schetsfase tot de operationele fase. Zij toetsen een initiatief op haalbaarheid, maakbaarheid en marktwaarde en bouwen, vaak in samenwerking met grote marktpartijen aan de productie en de marktpositie van het nieuwe product of de nieuwe dienst.

Met BUSKRUIT wil 3D-Targeteers mensen uitdagen om te komen vertellen waarom zij vinden dat zij HET hebben uitgevonden. Elke deelnemer ontvangt een geheimhoudingsverklaring ter bescherming van het intellectuele eigendom. Iedereen die zich nu inschrijft voor de open dag ontvangt een uitnodiging om zijn of haar fantastische gedachte(n) te delen.

En wie weet? Heb jij het nieuwe BUSKRUIT uitgevonden!

Voor meer informatie kunt u bellen naar 06 22 522 124.

Continue Reading

Buskruit 3 november – Heb jij het uitgevonden?

 

Binnenkort, op 3 november aanstaande, organiseert 3D-Targeteers haar eerste open dag voor mensen met briljante nieuwe ideeën. Onder de naam BUSKRUIT worden bedenkers uitgenodigd om hun unieke en vernieuwende product of dienst te pitchen. De beste ideeën worden daarna in samenwerking met de geestesvader nader uitgewerkt en, mits haalbaar, ontwikkeld en commercieel begeleid.

3D-Targeteers is een collectief van ervaren ondernemers die zich ten doel stellen om innoverende ideeën te begeleiden van de schetsfase tot de operationele fase. Zij toetsen een initiatief op haalbaarheid, maakbaarheid en marktwaarde en bouwen, vaak in samenwerking met grote marktpartijen aan de productie en de marktpositie van het nieuwe product of de nieuwe dienst.

Met BUSKRUIT wil 3D-Targeteers mensen uitdagen om te komen vertellen waarom zij vinden dat zij HET hebben uitgevonden. Elke deelnemer ontvangt een geheimhoudingsverklaring ter bescherming van het intellectuele eigendom.

Iedereen die zich via de website van 3D-Targeteers  inschrijft voor de open dag ontvangt een uitnodiging om zijn of haar fantastische gedachte te delen. En wie weet ? Heb jij het nieuwe BUSKRUIT uitgevonden!

Continue Reading

‘Vergunningenstelsel nodig voor crowdfunding’

‘Vergunningenstelsel nodig voor crowdfunding’

Nieuwsuur

Geschreven door Flip de Jong redacteur Economie

De Autoriteit Financiële Markten vindt dat het volgende kabinet direct aan de slag moet met nieuwe wetgeving voor crowdfunding. De risico’s die de particuliere investeerders daarbij lopen zijn niet altijd even duidelijk en ook kunnen rendementen veel lager uitvallen dan beloofd.

AFM-bestuurder Gerben Everts vindt het dan ook belangrijk “dat er een eerlijker verhaal komt over het daadwerkelijke rendement en ook dat de risico s gedurende de rit al zichtbaar worden en niet pas aan het einde van de rit.” Daarom pleit de toezichthouder voor een nieuw vergunningenstelsel speciaal voor de crowdfunding-platforms.

Nu is er nog geen wetgeving op maat voor de crowdfunding-platforms. De vorm van toezicht verschilt per platform. Particulieren beleggen via crowdfunding-platforms op internet zo’n 400 miljoen euro in bedrijven en projecten die meestal geen of te weinig geld krijgen van de bank.

Eerder al aanscherping regels

De AFM maakte eerder deze maand al een aanscherping van de regels rondom crowdfunding bekend, maar die gingen volgens betrokkenen lang niet ver genoeg. De AFM lijkt de kritiek serieus te nemen en komt vandaag dus met een oproep tot nieuwe wetgeving die veel verder gaat. In buurlanden is het toezicht al veel beter geregeld.

Brancheorganisatie Crowdfunding Nederland staat achter de oproep van de AFM aan het toekomstige kabinet. “Je hebt een wet nodig om te zorgen dat iedereen, op dezelfde manier, het goed gaat regelen”, zegt Simon Douw, directeur van de branchevereniging Nederland Crowdfunding. “Het is heel fijn dat er in het begin van crowdfunding nog niet heel strenge wetten waren maar nu de markt volwassen is wordt het belangrijk dat we het goed gaan regelen.”

Verdienmodel crowdfunding-platformen

De crowdfunding-platforms die de investeerder en ondernemer via internet met elkaar in contact brengen vragen daar geld voor en beslissen welke ondernemers er mee mogen doen. Het platform zelf investeert dus niet en bemiddelt alleen. Daarvoor vraagt het een vast bedrag aan de ontvanger van 500 tot 1000 euro en een percentage van 2 tot 8 procent als de transactie succesvol wordt afgerond. Soms wordt er ook een beheerdersvergoeding van 0,3 tot 1 procent gevraagd aan de investeerder of ontvanger.
Om kostendekkend te kunnen werken moet er een minimale omzet van 10-15 miljoen aan crowdfunding per jaar worden gehaald per platform. Er zijn maar 4 platforms die dat halen.

Bron: Lex van Teeffelen, Lector Hogeschool Utrecht

Geld kwijt als platform failliet gaat

Niet alleen bedrijven waarin wordt geïnvesteerd kunnen failliet gaan, maar ook de crowdfunding platforms zelf kunnen failliet gaan. Lex van Teeffelen, lector financieel economische advisering aan de Hogeschool Utrecht, waarschuwt voor de mogelijke gevolgen: “Als een platform onderuitgaat, kan dat betekenen dat investeerders hun administratie en geld kwijt zijn”.

Hierop is volgens Van Teeffelen nu veel te weinig toezicht. “De meeste crowdfunding-platforms in Nederland onttrekken zich aan het doorlopende financiële toezicht van de AFM dankzij hun ontheffingen. Daarnaast ontbreekt bij 70 procent van de platforms belangrijke informatie over de handelwijze als het platform failliet gaat.”

Volgens de branche-organisatie is het belangrijk dat bij een faillissement van een platform de administratie niet verloren gaat en de aflossingen gewoon door kunnen gaan. Simon Douw: “Als het lukt dat in de wet te regelen is dat heel goed. Veel platforms hebben het netjes geregeld maar niet iedereen want daar is nu dus geen wet voor.”

Lagere rendementen

Van Teeffelen heeft onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke opbrengst van investeringen via crowdfunding-platforms. Die zouden, met 3 tot 4 procent, lager liggen dan veel platforms aangeven. Hij pleit voor meer transparantie op het gebied van de nettorentes en de kosten. Ook zouden de platforms inzicht moeten geven in hun eigen kaspositie.

Naast strengere regels wil de branche organisatie ook dat bepaalde vormen van crowdfunding fiscaal aftrekbaar worden. Daarin worden ze gesteund door Van Teeffelen. Hij vindt dat financiering van vermogen zoals aandelen aftrekbaar moet worden gemaakt van de belasting. Juist ook via crowdfunding-platforms.

Bron: NOS

Continue Reading

Growth hacking: zo laat je je bedrijf supersnel groeien

Growth hacking: zo laat je je bedrijf supersnel groeien

27-07-2017 Bedrijven groeien razendsnel wanneer ze een growth hacker inschakelen. Maar wat is growth hacking eigenlijk? En hoe kun je het als ondernemer inzetten binnen je bedrijf? ,,Mkb’ers moeten gebruikmaken van hun snelheid, wendbaarheid en creativiteit om de grote corporate met zijn miljoenen aan marketingbudget te slim af te zijn.”

De term growth hacking zou voor het eerst genoemd zijn door Sean Ellis in 2010: hij beschreef hoe bedrijven uit Silicon Valley extreem snel transformeerden van kleine startups naar miljardenbedrijven door creatieve en ongebruikelijke technieken te gebruiken in combinatie met experimenteren.

Bedrijfscultuur

Deze bedrijven gebruikten onconventionele technieken waaraan traditionele bedrijven nog nooit hadden gedacht of waarvoor de traditionele bedrijven niet de  juiste vaardigheden en bedrijfscultuur hadden om te implementeren.

Definitie growth hacking

Ferdinand Koelewijn van Growth Tribe (trainingsbedrijf in growth hacking) definieert growth hacking als de methode om een proces om groei te optimaliseren door creatieve marketing, gedragspsychologie, data analyse, tooling en automatisering. ,,Zie het als een product- en datagedreven vorm van digitale marketing gericht op optimaliseren en schalen. Het is een proces waarbij je snel experimenteert, waardoor je beslissingen op data kunt maken.”

Volgens Bas Prass van We Are Off The Record dat startups, corporates en investeerders ondersteunt in alle bedrijfsstadia, is de essentie van growth hacking: op een slimmere, creatievere (en goedkopere) manier je doelgroep bereiken. ,,Het is eigenlijk heel simpel”, zegt hij. ,,Hoe beter je je doelgroep kent, hoe beter je kunt targetten. ‘Go niche or go home’, zeggen ze in Amerika.”

Marketingfunnel

Het goed leren kennen van je doelgroep lijkt op zich niets nieuws. Wat is dan het verschil tussen traditionele marketing en growth hacking? Ferdinand Koelewijn legt uit: ,,Waar traditionele marketing zich voornamelijk op bewustzijn en acquisitie richt, gaat een growth team een stuk dieper in de funnel. Ze richten zich dus ook op activatie, retentie, aanbevelingen en omzet. Daarnaast zijn growth hackers meer technisch onderlegd waardoor ze veel zelfstandiger kunnen werken. Een growth team is in staat om veel sneller te experimenteren doordat er geen externe developer, designer, data wetenschapper of websitebouwer nodig is.”

Verschil traditionele marketing

Volgens Koelewijn is een growth team idealiter een klein team van technische en data-gedreven personen die gericht zijn op het schalen van een bedrijf door te experimenteren. Een growth hacker begrijpt het huidige online landschap, heeft vertrouwen in zijn eigen kunnen, en werkt sneller dan de competitie.

,,We noemen de growth hacker ook wel de T-Shape Player (zie hieronder, red.)”, zegt Koelewijn. ,,We zien dat 20 procent van de kennis van alle grote skills voor 80 procent van de output zorgt. Daarnaast specialiseert een growth hacker zich vaak in twee of drie skills, bijvoorbeeld in CRO en coderen. Een growth hacker heeft een liefde voor data, is creatief, nieuwsgierig, en wil continu bij blijven leren.”

Schaalbaar

We Are Off The Record voerde een succesvolle growth hacking-strategie uit bij klant Temper. ,,Je kijkt hoe je het bedrijf schaalbaar kunt maken aan de hand van data”, legt Bas Prass uit. ,,Denk aan hoe Uber gegroeid is in nieuwe steden. Ze wisten steeds wat het minimale was dat ze in een stad moesten doen door op zoek te gaan naar de tipping point (omslagpunt, red.).”

Soms kunnen die trajecten wel een jaar duren. Dat gebeurde bij klant Fixico. ,,Het is onrealistisch om te denken dat je binnen een maand wel even zult groeien”, aldus Prass. ,,Growth hacking raakt al je processen en het succes valt of staat bij het product dat je gaat testen. Daarom moet je ook developers betrekken bij het proces. Alleen met marketeers gaat het in de praktijk niet werken.”

Data

Prass geeft een voorbeeld van een festival. Een marketeer is er heel goed in om aan de ‘voorkant’ reuring te veroorzaken, zodat het festival bekendheid krijgt. De growth hacker gaat nog verder. Die kijkt of de potentiële bezoekers die de advertentie van de marketeer zien wel de juiste bezoekers zijn. Hoeveel van die bezoekers komen er nu daadwerkelijk op dat festival? Dat wordt teruggerekend en op basis van die data wordt bepaald wat het beste werkt voor de marketeer en op welke doelgroep ingezoomd moet worden.

Automatiseren

In navolging van Prass ontkracht ook Koelewijn van The Growth Tribe direct dat growth hacking een toverdrankje is voor bedrijven die willen groeien. ,,De enige manier om jouw growth hack te vinden is om een goed experimenteel framework in huis te hebben, snel te experimenteren en je medewerkers te trainen op de juiste skills. Er moet een groei-mindset zijn in de bedrijfscultuur en bij de individuele medewerkers.”

Volgens Koelewijn is het noodzakelijk dat iedereen die betrokken is bij de groei de juiste skills bezit en dat de juist tooling aanwezig is. ,,En er moet een gedegen growth proces geïmplementeerd worden, zodat je niet een keer een experiment opzet of een tool gebruikt, maar dat je continue schaalbaar bent in de beslissingen die je maakt. Bovendien moet je automatiseren wat werkt.”

Kansen voor mkb

Voor mkb’ers liggen er veel kansen op het gebied van growth hacking. Volgens Koelewijn zijn mkb-ondernemers goed in staat om grotere bedrijven te snel af te zijn. Die mogelijkheid zien ze zelf vaak niet. ,,Het is  het David-versus-Goliathverhaal”, zegt Koelewijn. ,,Mkb’ers moeten gebruikmaken van hun snelheid en wendbaarheid en creativiteit om de grote corporate met zijn miljoenen aan marketingbudget te slim af te zijn. Het probleem dat dat vaak niet lukt is niet omdat hun product slecht is. Ze hebben simpelweg te weinig klanten of een ongevalideerd bedrijfsmodel. Daarnaast zien we dat een slechte online distributie de kans op falen aanzienlijk vergroot.”

Online marketing

Ook ziet Koelewijn dat veel mkb’ers te veel focussen op het geïsoleerde product en daarbij te weinig aandacht geven aan klantinteractie, gemak voor de klant en online marketing. ,,Veel ondernemers weten niet goed hoe ze de juiste data moeten genereren, verwerken, en interpreteren zonder er te veel tijd in te stoppen. Het gaat allemaal om de ROI. Het is van vitaal belang dat je data hebt om te bewijzen wat werkt, en wat niet werkt. Schaal wat werkt, en stop met wat niet werkt. Er is geen grijs gebied.”

Growth hacker

Moet elke mkb’er dan maar direct een growth hacker in dienst nemen?

Volgens Bas Prass van We Are Off The Record is het antwoord nee. ,,Zorg er eerst voor dat je goed weet waar de kansen in je bedrijf liggen en verzeker jezelf ervan dat het hele team bereid is te investeren in veranderingen in het bedrijf, tot en met het MT of de aandeelhouders aan toe. Het werkt alleen als men openstaat voor sturen op basis van data in plaats van op gevoel of mening. Dat is voor veel ondernemers best een lastige denkslag.”

Externe deskundigen

En hoe zit het met het inhuren van externe deskundigen? Koelewijn: ,,We zijn erachter gekomen dat consultancy in growth niet goed werkt; het is niet schaalbaar en niet duurzaam. Om daadwerkelijk bedrijven te laten groeien moeten deze technische growth skills ingebouwd zijn in het DNA van een bedrijf.”

Prass ziet juist dat een consultancy wél werkt. ,,Het beste is een combinatie van consultancy en training”, zegt hij. ,,Je kunt mensen wel alleen trainen, maar als ze dan terug moeten in de organisatie verwatert de kennis vaak weer. Daarom is het verstandig ook tijdelijk externe krachten in te schakelen als onderdeel van je team die helpen een raamwerk neer te zetten.”

Growth hacking-technieken

Koelewijn raadt elke mkb’er aan te beginnen met het implementeren van een aantal growth hacking-technieken naast de gebruikelijke marketingactiviteiten. ,,Zie wat werkt en ga daarmee door. Oftewel, begin ook op experimentele wijze aan growth hacking, genereer data en laat het langzaam in je afdeling doorgroeien. Je zal zien dat je groei omhoog gaat, je een hogere ROI op je marketing uitingen hebt, en het werkplezier van je medewerkers omhoog gaat.”

Datagedreven

Volgens Bas Prass kan growth hacking uitstekend naast de traditionele marketingmethoden bestaan. Volgens hem lopen er in Nederland veel marketeers rond met veel ervaring, maar weten ze minder van datagedreven werken, terwijl de growth hacker die datagedreven werkt juist heel veel kan hebben aan de ervaring van een marketeer.

Experimenteren

Op internet is er heel veel te lezen over growth hacking. The Growth Tribe biedt kant-en-klare cursussen. Is dat nog net iets te snel, dan raden de experts aan om te beginnen met het lezen van de boeken Lean Start-up, Hacking Growth, en Lean Analytics. In ieder geval is het volgens Koelewijn in deze tijd voor mkb’ers van groot belang open te staan voor snel experimenteren: ,,Blijf up-to-date over de laatste technologische ontwikkelingen, blijf bijleren, maak fouten en leer ervan. Zorg dat je altijd sneller bent dan de competitie!”

Successen met growth hacking

Nederlandse bedrijven die Growth hacking op grote schaal hebben toegepast:

  • Booking.com
  • Catawiki
  • HelloPrint
  • Vandebron
  • Transavia
  • ING
Continue Reading

Introductie “Dé Snertkroket” Horecava 2016

Dé Snertkroket-2016

Samen met Rintje Ritsma wordt maandag Dé Snertkroket aan de pers en de bezoekers gepresenteerd.

Dé Snertkroket
Het typische Nederlandse gerecht erwtensoep verwerkt in een kroket. Met o.a. stukjes rookworst, erwtjes en wortel in een smeuïge ragout in een krokant korstje.

Deze kunt u op de Horecava komen keuren.

Dé Snertkroket is ontwikkeld door Maaltijd Kroketten BV, onderdeel van 3D Targeteers.

Logo Maaltijd Kroket

Continue Reading

Dé Snertkroket verkrijgbaar bij COOP Supermarkten

De Snertkroket coop

Dé Snertkroket ligt vanaf november 2015 in de schappen bij COOP Supermarkten.

Een heerlijke kroket gevuld met een romige ragout gemaakt van het beste van erwtensoep! Dus heerlijk gevuld met groenten zoals spliterwten en wortel en echte stukjes rookworst! Heerlijk als tussendoortje, maar ook lekker als lunch gerecht met stevig vers gebakken brood of roggebrood.

 

Continue Reading