3D Targeteers is een initiatief van ondernemers voor ondernemers.

3D Targeteers is ontstaan vanuit de gedachte dat een goed initiatief in een beschermde omgeving, zo snel als mogelijk en verantwoord is, ontwikkeld moet kunnen worden tot een product, dienst of bedrijf met een eigen marktpositie en marktwaarde. Om dat streven vorm te geven hebben een aantal ondernemers, die al meerjarig met zeer uiteenlopende eigen activiteiten actief in de markt staan, zich verenigd in 3D Targeteers. De diversiteit aan kennis, ervaring en netwerken stelt de groep in staat om, in samenwerking met een ondernemer, ideeën efficiënt te realiseren.

3D Targeteers ontwikkelt nieuwe producten, diensten en bedrijven, zowel zelfstandig als in samenwerking met ondernemers die een potentieel winstgevend initiatief in de markt willen zetten, maar daarmee niet verder komen. Dit omdat de route van tekentafel naar operationele fase, in de huidige economie, vaak meer vragen opwerpt dan een ondernemer alleen kan beantwoorden.