16 maart. Buskruit open dag voor mensen met briljante ideeën.

16 maart aanstaande, organiseert 3D-Targeteers weer een open dag voor mensen met briljante nieuwe ideeën.
Onder de naam BUSKRUIT worden bedenkers uitgenodigd om hun unieke en vernieuwende product of dienst te pitchen. De beste ideeën worden daarna in samenwerking met de geestesvader nader uitgewerkt en, mits haalbaar, ontwikkeld en commercieel begeleid.

3D-Targeteers is een collectief van ervaren ondernemers die zich ten doel stellen om innoverende ideeën te begeleiden van de schetsfase tot de operationele fase. Zij toetsen een initiatief op haalbaarheid, maakbaarheid en marktwaarde en bouwen, vaak in samenwerking met grote marktpartijen aan de productie en de marktpositie van het nieuwe product of de nieuwe dienst.

Met BUSKRUIT wil 3D-Targeteers mensen uitdagen om te komen vertellen waarom zij vinden dat zij HET hebben uitgevonden. Elke deelnemer ontvangt een geheimhoudingsverklaring ter bescherming van het intellectuele eigendom. Iedereen die zich nu inschrijft voor de open dag ontvangt een uitnodiging om zijn of haar fantastische gedachte(n) te delen.

En wie weet? Heb jij het nieuwe BUSKRUIT uitgevonden!

Voor meer informatie kunt u bellen naar 06 22 522 124.